Jesteś tutaj

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE 18.06.2020

1 post / 0 new
pkm-kr
WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE 18.06.2020

K O M U N I K A T   nr   1/2020

 Zarząd    Polskiego  Klubu  Morskiego  zawiadamia,  że   WALNE
ZEBRANIE    SPRAWOZDAWCZE 
  odbędzie się  w  Gdańsku,
ul. Targ Rybny Baszta Łabędź,,  w  dniu :   18- 06 -2020    o godz.:
              17.00     I   -szy  termin
              17.30     II  -gi    termin

P O R Z Ą D E K    Z E B R A N I A

Otwarcie  Zebrania.

 1. Wybór Przewodniczącego.
 2. Przedstawienie i przyjęcie Porządku Obrad.
 3. Powołanie Sekretariatu Zebrania.
 4. Powołanie Komisji : 
  Mandatowo-Skrutacyjnej 
  Uchwał  i  Wniosków.
   
 5. Odczytanie Uchwał Ostatniego Walnego Zebrania.
 6. Sprawozdania : Zarządu,  Komisji Rewizyjnej,  Sądu Koleżeńskiego.
 7. Przyjęcie sprawozdania za 2019 r - Absolutorium dla  Zarządu PKM
 8. Przerwa.
 9. Dyskusja.
 10. Podjęcie Uchwał Walnego Zebrania w tym:
  - przyjęcie sprawozdania  i absolutorium za 2019r.
  - zatwierdzenie  bilansu za 2019 r.
   -przeznaczenie zysku/straty  za 2019 r.
  -s/y KORSARZ
   
 11. Zamknięcie Obrad.

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer