Jesteś tutaj

Regaty o Puchar Korsarza & SailBook CUP 2022

1 post / 0 new
kr
Regaty o Puchar Korsarza & SailBook CUP 2022

ZAWIADOMIENIE O REGATACH

29.7.2022: Aktualizacja dokumentów:

Pobierz plik: Zawiadomienie o regatach

Pobierz plik: Instrukcja żeglugi

Pobierz plik: Zgłoszenie do regat

 

1. ORGANIZATOR

Organizatorem Regat 100-lecia Żeglarstwa Polskiego jest:

Polski Klub Morski, NIP: 5832082956; Targ Rybny - Baszta Łabędź, Gdańsk.

2. TERMIN, MIEJSCE I TRASA REGAT

Regaty odbędą się w dniach 29 lipca – 7 sierpnia 2022 r. na wodach Zatoki Gdańskiej i Morza Bałtyckiego.

Start regat usytuowany będzie w pobliżu toru podejściowego portu Gdańsk.

Regaty 100-lecia Żeglarstwa Polskiego, są to połączone regaty SailBook Cup oraz Regaty o Puchar Korsarza. Dla regat wspólne będzie rozpoczęcie, start oraz zakończenie, natomiast biegi i klasyfikacja regat będą oddzielne.

Trasa biegu o Puchar Korsarza:

Start: okolice toru podejściowego portu Gdańsk

Boja zwrotna: Sopot

Meta: linia startu

 

Trasa biegu SailBook Cup:

Start I etapu: okolice toru podejściowego portu Gdańsk

Boja zwrotna: boja Sopot

Meta I etapu: Visby

 

Start II etapu: Visby

Boja Salvorev (PB)

Meta II etapu: Sopot

 

3. PRZEPISY

Regaty zostaną rozegrane zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa, przepisami klas ORC i KWR, Instrukcją Żeglugi i Zawiadomieniem o Regatach.

Regaty są żeglarską imprezą amatorską.

 

Dla klas ORC nie obowiązują limity wody i paliwa.

4. UCZESTNICTWO, KLASY, PODZIAŁ NA GRUPY

W regatach może wziąć udział każdy jacht zdolny do żeglugi na akwenie regat.

 

Dla jachtów posiadających świadectwo KWR zostanie przeprowadzona klasyfikacja wg KWR.

Dla jachtów posiadających świadectwo ORC zostanie przeprowadzona klasyfikacja wg ORC.

Dla jachtów nie posiadających żadnego świadectwa pomiarowego zostanie utworzona grupa OPEN.

Jacht może startować tylko w jednej z klasyfikacji. Jachty posiadające świadectwa ORC i KWR muszą wybrać klasę, w której będą startować (ORC, KWR).

Podział na grupy może być inny.

Do utworzenia grupy potrzebnych jest minimum 5 zgłoszonych jachtów w danej grupie. Ostateczny podział na grupy nastąpi w dniu regat.

 

5. ZGŁOSZENIE DO REGAT

Zgłoszenia jachtu można dokonywać:

-   mailowo na adres: jacek@sailbook.pl (do godziny 18:00 dnia 29 lipca 2022 r.)
lub

-   w biurze regat (bosmanat Polskiego Klubu Morskiego) w godzinach 15:00-18:00 w dniu 29 lipca 2022 r. (piątek).

 

Podczas rejestracji do regat, obowiązuje przedstawienie ubezpieczenia OC jachtu oraz aktualne świadectwo pomiarowe jachtu.

 

6. WPISOWE DO REGAT

Brak wpisowego do regat. Każdy uczestnik regat jest gościem Polskiego Klubu Morskiego i jego partnerów z okazji setnych urodzin Klubu.

 

7. PROGRAM REGAT

Część wspólna:

29 lipca 2022, godz. 18:30- uroczyste otwarcie regat, przywitanie gości przez Gospodarza i Współorganizatorów,

29 lipca 2022, godz. 19:00- spotkanie integracyjne („trening kondycyjny”) - ognisko i poczęstunek dla uczestników regat i gości;

30 lipca 2022, godz. 09:00- obowiązkowa odprawa kapitanów;

30 lipca 2022, godz. 12:00- wspólny start regat;

 

Bieg o Puchar Korsarza:

30 lipca 2022, godz. 18:00- ogłoszenie wyników biegu o Puchar Korsarza i wręczenie głównej nagrody; ognisko z poczęstunkiem;

 

Bieg SailBook Cup:

3 sierpnia 2022, godzina 12:00- planowany start II etapu regat;

 

8. UBEZPIECZENIE I ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Zawodnicy uczestniczą w regatach wyłącznie na własne ryzyko. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu, uszczerbek na zdrowiu osób lub śmierci, wynikłych w związku z regatami, przed ich rozpoczęciem, podczas lub po regatach. Wymagane jest odpowiednie ubezpieczenie jachtu od odpowiedzialności cywilnej na okres regat.

 

9. POMIARY KONTROLNE

Podczas trwania regat mogą być dokonane pomiary kontrolne sprzętu i wyposażenia, określonych przepisami regatowymi i klasowymi.

 

10. INSTRUKCJA ŻEGLUGI

Instrukcja żeglugi wraz z dokładnym opisem tras będzie wywieszona na tablicy ogłoszeń przy biurze regat w dniu 30 lipca 2022 (sobota).

 

11. KOMUNIKACJA RADIOWA:

Wszystkie jachty muszą posiadać sprawną i uruchomioną radiostację VHF.

Kanał regat: 69 VHF

10 minut po starcie regat kanał będzie otwarty dla wszystkich uczestników i obowiązek nasłuchu na tym kanale ustaje.

Kanałem w sytuacjach alarmowych jest kanał 16VHF.

 

12. WYNIKI

Jachty klasyfikowane będą w klasach:

-   KWR,

-   ORC,

-   OPEN.

 

Wyniki biegu o Puchar Korsarza zostaną ogłoszone 30 lipca 2022.

 

Wyniki końcowe biegu SailBook Cup, na które składają się dwa wyścigi (Sopot-Visby, Visby-Sopot) zostaną obliczone metodą małych punktów i ogłoszone na oficjalnym zakończeniu regat (zimą 2022).

 

13. NAGRODY

 

Bieg o Puchar Korsarza:

Nagrodę główną - przechodni Puchar Korsarza - na okres 5 miesięcy (do uroczystej gali zakończenia) otrzyma zwycięski jacht w grupie KWR. Wręczenie nagrody głównej odbędzie się 30 lipca 2022.

 

Pozostałe nagrody zostaną wręczone na uroczystej gali zakończenia w Elblągu (listopad/ grudzień 2022). Termin gali zostanie ogłoszony oddzielnym komunikatem.

 

Pozostałe nagrody:

Grupa ORC: Puchar Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka

 

Grupa OPEN: Puchar Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawa Marka Brzezina

 

Bieg SailBook Cup

Nagrodę główną - przechodni Puchar Korsarza - otrzyma jacht który zwycięży w grupie ORC. Nagroda zostanie wręczona na uroczystej Gali Zakończenia.

 

Przechodni Puchar SailBook Cup otrzyma jacht, który zwycięży w grupie KWR.

 

Puchar Senatora Jerzego Wcisły, otrzyma zwycięski jacht w grupie OPEN.

 

Zwycięzcy poszczególnych grup biegu o Puchar Korsarza oraz biegu SailBook Cup otrzymają medale 100-lecia Żeglarstwa Polskiego (3 pierwsze miejsca), a każdy załogant otrzyma jubileuszowe znaczki PKM.

 

14. INFORMACJE DODATKOWE

Uczestnik zapisując się na udział w regatach wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Jednocześnie biorąc udział w regatach Uczestnik wyraża nieodpłatnie zgodę na wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie przez Organizatora jego wizerunku, utrwalonego w trakcie regat za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, poprzez jego publikację w całości lub we fragmentach na profilach społecznościowych (m.in. Facebook, YouTube) i stronach internetowych Organizatora oraz podmiotów z nim współdziałających (także w wersji drukowanej i elektronicznej).

Organizator zastrzega sobie możliwość do odwołania regat bez podania przyczyny.

Aktualne informacje o regatach podawane są na fanpage Polskiego Klubu Morskiego i SailBook.pl na Facebooku oraz na portalu www.SailBook.pl .

 

 

 

 

                                                                                   Komandor regat

                                                                                       Jacek Zieliński

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer