Jesteś tutaj

Zawiadomienie : WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZE 30.9.2022 g. 17:00

1 post / 0 new
Piotr
Zawiadomienie : WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZE 30.9.2022 g. 17:00

                 K O M U N I K A T   nr   01/2022

      Zarząd    Polskiego  Klubu  Morskiego  zawiadamia,  że   WALNE

ZEBRANIE    SPRAWOZDAWCZO  -  WYBORCZE  odbędzie się  w  Gdańsku, Ul.  Targ Rybny,     Baszta Łabędź  -  3-cie piętro
w  dniu :   30- 09- 2022    o godz.:

                     17.00     I   -szy  termin

                      17.30     II  -gi    termin

      P O R Z Ą D E K    Z E B R A N I A

 1. Otwarcie  Zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego.
 3. Przedstawienie i przyjęcie Porządku Obrad.
 4. Powołanie Sekretariatu Zebrania.
 5. Powołanie Komisji :  Mandatowo-Skrutacyjnej.
                                   Wyborczej
                                   Uchwał  i  Wniosków.
 6. Odczytanie Uchwał Ostatniego Walnego Zebrania.
 7. Sprawozdania : Zarządu,  Komisji Rewizyjnej,  Sądu Koleżeńskiego.
 8. Przyjęcie sprawozdania za 2021 r oraz Absolutorium dla ustępującego Zarządu.
 9. Medal  100-lecia PKM dla Zasłżonych oraz odczytanie listy już uhonorowanych.
 10. Przerwa.
 11. Dyskusja.
 12. Wybory Komandora PKM.
 13. Wybory Zarządu PKM.
 14. Wybory Sądu Koleżeńskiego PKM.
 15. Wybory Komisji Rewizyjnej PKM.
 16. Podjęcie Uchwał Walnego Zebrania w tym:

            - zatwierdzenie  bilansu za 2021 r.

             -przeznaczenie zysku/straty  za 2021 

            -Certyfikat Flagowy i zatwierdzenie  Regulaminu CF

            -Plan Zagospodarowania Portu PKM (działka 4/2)

            -cennik  PKM od 01.01,2023 –zatwierdzenie.

            -przemieszczenie Pomnika Kmdra T. Ziółkowskiego
            ( przy Baszcie Łabędź)  

      17.  Zamknięcie Obrad.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer